Polityka Prywatności w Serwisie Opencall.pl - zasady ogólne

OTIE Zintegrowane Systemy Sprzedaży jako właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności dla Serwisu Opencall.pl jest zawsze dostępna pod adresem: http://opencall.pl/content/polityka.html

Zarejestrowany w Serwisie Klient lub Konsultant w celu zapewnienia możliwości świadczenia usług w Serwisie Opencall.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podawanych w formularzu rejestracji. Wyraża także zgodę na to aby dane te mogły być przetwarzane w innym, bądź rozszerzonym zakresie i wykorzystywane do celów marketingowych oraz udostępniane współpracującym z Operatorem Serwisu osobom prawnym i fizycznym. Jeśli Klient lub Konsultant zażąda zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Operatora, jest to równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

Jeśli nie odpowiadają Ci niniejsze warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o nie korzystanie z serwisu Opencall.pl i nie pozostawianie swoich danych osobowych.

Jednocześnie Właściciel Serwisu gwarantuje każdemu z użytkowników możliwość zrezygnowania z korzystania z Serwisu Opencall.pl, zażądania wglądu do swoich danych oraz zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Serwis Opencall.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wiarygodności Serwisu, zbiera i przetwarza dane osobowe osób rejestrujących się w Serwisie. Aby móc skorzystać z Serwisu, użytkownik musi założyć konto podając jednocześnie swoje dane osobowe.

Serwis wymaga od użytkownika minimalnej ilość niezbędnych danych do korzystania z Serwisu. Niektóre pola wypełniane przy rejestracji są obowiązkowe i niewypełnienie ich uniemożliwi skorzystanie z Serwisu.

Zakres danych osobowych klientów jest ograniczony i jeśli będzie poszerzany, użytkownik będzie mógł dobrowolnie podać dodatkowe dane.

Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z Serwisu, bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którzy muszą być pełnoletni.

Zbiór danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest zgłoszony do rejestracji w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych i podlega przepisom prawa polskiego.

Cookies (Ciasteczka)

Część Serwisu Opencall.pl może wykorzystywać narzędzia zwane Cookiem (ang. Ciasteczka). Są to minimalnej wielkości pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika Serwisu Opencall, zapewniające poprawne identyfikowanie użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu Opencall. Dane te służą tylko i wyłącznie do uproszczenia lub umożliwienia wykonania niektórych operacji w Serwisie i nigdy nie służą do naruszania prywatności użytkownika w jakikolwiek sposób. Pliki te są w żaden sposób nieszkodliwe dla komputera, ani dla danych znajdujących się na komputerach użytkowników. W związku z tym, przeglądarka internetowa, z której użytkownik chce korzystać z Serwisu Opencall nie może mieć zablokowanego działania plików cookies.

Zabezpieczenia Serwisu i danych

Właściciel Serwisu Opencall.pl podjął wszelkie możliwe w rozsądnym zakresie zabezpieczenia i środki bezpieczeństwa, zapewniające ochronę danych znajdujących się w Serwisie, a w szczególności danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polskim prawem.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Serwis Opencall.pl zbudowany został jako narzędzie umożliwiające zestawianie połączeń pomiędzy Klientami i Konsultantami zarejestrowanymi w Serwisie, którzy chcą uzyskać bezpłatnie lub odpłatnie informacje i porady od Konsultantów. Właściciel Serwisu Opencall.pl nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu w danym momencie, jak również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i sposób wykorzystania uzyskanych porad od Konsultantów zarejestrowanych w Serwisie Opencall.pl. Użytkownicy Serwisu mogą wykorzystać uzyskane informacje poprzez Serwis tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.